Concept

CDA Groningen Provinciale Staten verkiezingen

De campagne van de Provinciale statenverkiezingen van het CDA Groningen had de kernthema’s: energie, wonen, werkgelegenheid en landbouw. Deze CDA-thema’s heb ik door middel van o.a. video’s via sociale media en regionale TV onder de aandacht gebracht van de kiezers. Naast deze video’s heb ik divers ander ondersteunend campagnemateriaal ontwikkelt zoals posters, abris, het verkiezingsprogramma, flyers, bierviltjes, online banners, etc.

CDA Meppel

CDA Meppel wilde een korte animatiefilm voor gebruik op sociale media om hun standpunten op een visuele manier te presenteren. Samen maakten we het script die ik omzette in beelden, deze animeerde en liet voorzien van een voice-over en sound-design.