Privacyverklaring Ramon van Marwijk Grafisch Vormgever

Ramon van Marwijk Grafisch Vormgever, gevestigd aan Abel Tasmanstraat 15b 9726, EG Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.ramonvanmarwijk.nl/
Abel Tasmanstraat 15b
9726EG Groningen
+31651878662

Ramon van Marwijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Ramon van Marwijk Grafisch Vormgever. Hij is te bereiken via mail@ramonvanmarwijk.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Ramon van Marwijk Grafisch Vormgever verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@ramonvanmarwijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ramon van Marwijk Grafisch Vormgever verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling (contractuele verplichting).
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (contractuele verplichting).
– Om goederen en diensten bij je af te leveren (contractuele verplichting).
– Ramon van Marwijk Grafisch Vormgever analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren (gerechtvaardigd belang).
– Ramon van Marwijk Grafisch Vormgever verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (wettelijke verplichting).


Geautomatiseerde besluitvorming

Ramon van Marwijk Grafisch Vormgever neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ramon van Marwijk Grafisch Vormgever bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en nooit langer dan de wettelijke termijn.


Delen van persoonsgegevens met derden

Ramon van Marwijk Grafisch Vormgever deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ramon van Marwijk Grafisch Vormgever blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Ramon van Marwijk Grafisch Vormgever jouw persoonsgegevens waar nodig aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

De e-mail van Ramon van Marwijk Grafisch Vormgever wordt gehost bij KeurigOnline en Google Gsuite. Als jij contact opneemt via een eventueel formulier op ramonvanmarwijk.nl of via e-mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van hen.

De website en back-ups van de website worden gehost bij KeurigOnline. Gegevens die jij achterlaat op de ramonvanmarwijk.nl zijn op de servers van KeurigOnline opgeslagen.

De website draait op WordPress. Standaard verzamelt WordPress geen persoonlijke data over bezoekers, alleen de data die getoond wordt in het scherm met het gebruikersprofiel van geregistreerde gebruikers.

Pagina’s op ramonvanmarwijk.nl kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen en berichten van derden. Ramon van Marwijk Grafisch Vormgever gaat niet over de werking van deze inhoud. Deze inhoud en bijbehorende websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

De gebruikte plugins van WordPress op ramonvanmarwijk.nl verzamelen de minimale hoeveelheid gegevens die nodig zijn voor het correct laten werken van de website. Deze gegevens worden niet door Ramon van Marwijk Grafisch Vormgever bewaard, maar door de betreffende plugin.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ramon van Marwijk Grafisch Vormgever gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ramon van Marwijk Grafisch Vormgever en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@ramonvanmarwijk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Ramon van Marwijk Grafisch Vormgever wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ramon van Marwijk Grafisch Vormgever neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via mail@ramonvanmarwijk.nl