Vormgeving

Insta Stories

Insta Stories. Wie kent ze niet. Ze zijn een perfecte manier om je volgers te informeren, dynamisch en leuk om naar te kijken. Met een beetje creativiteit kan je veel vertellen in een heel korte tijd. Voor enkele opdrachtgevers heb ik stories gemaakt met diverse animatietechnieken.

CDA Groningen Provinciale Staten verkiezingen

De campagne van de Provinciale statenverkiezingen van het CDA Groningen had de kernthema’s: energie, wonen, werkgelegenheid en landbouw. Deze CDA-thema’s heb ik door middel van o.a. video’s via sociale media en regionale TV onder de aandacht gebracht van de kiezers. Naast deze video’s heb ik divers ander ondersteunend campagnemateriaal ontwikkelt zoals posters, abris, het verkiezingsprogramma, flyers, bierviltjes, online banners, etc.

Waterschap Noorderzijlvest

In aanloop naar de komende waterschapsverkiezingen was het idee van Waterschap Noorderzijlvest om de mens achter het waterschap te portretteren. In Opdracht van reclamebureau GH+O in Leeuwarden heb ik het 32 pagina’s tellende boek ontworpen genaamd “De luu (lui) van Noorderzijlvest”. In overleg met de klant koos ik voor een frisse stijl waarbij Waterschap Noorderzijlvest duidelijk de afzender is. Met een nieuwe typografie en vormgeving en prachtige fotografie van Team Horsthuis is het een prachtig boek geworden en misschien wel de aanzet naar een nieuwe huisstijl voor het waterschap.